Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě psi-prekazky.cz

Obchodní společnost RaV nábytek s.r.o., se sídlem Větrná 18a, 635 00, Brno. Identifikační číslo: 04765869 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C/91809 (dále jako „prodávající“).

1) Všeobecná ustanovení

Fyzická či právnická osoba (dále jako „kupující“) učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Dále obě strany souhlasí s elektronickou dodejkou nebo fakturou pro vystavení EET a toto stvrzují napsáním e-mailu.

2) Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem, případně telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, nebo e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) Poštovné a balné

Objednané zboží vám doručíme osobně až domů za poplatek, uvedený u každého zboží. V případě, že jste na naší rozvozové trase, budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží, pouze v ojedinělých případech (nadměrné rozměry) – včas Vás budeme informovat.

Po předchozí domluvě je možné také osobní odběr.

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta je uvedena v popisu každého zboží, zpravidla 1-4 týdny (není-li uvedeno jinak). U některých výrobků se může doba dodání prodloužit na maximálně 6 týdnů – samozřejmě budete včas informováni.

7) Výměna zboží

Vzhledem k zakázkové výrobě překážek nelze zboží vyměnit.

8) Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží a serveru Heureka.cz za účelem hodnocení nákupu.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu kupujícím zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů. Prodávající zajišťuje, aby kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Kupující mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkci anonymního prohlížení.

9) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací , Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

10) Zakázkové zboží a odstoupení od smlouvy do 14 dní

Veškeré zboží uvedené na tomto e-shopu spadá do kategorie zakázkové výroby. Obchodní podmínky se řídí stanovami pro Zakázkovou výrobu.

Zakázková výroba

Objednávané zboží není ve většině případů vedeno skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáno do výroby.

O dodací lhůtě objednaného zboží jste informování přímo v textu popisu zboží a nebo následně po obdržení potvrzení objednávky. Na zboží označené jako Zakázkové si vyhrazujeme právo žádat od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 30% hodnoty zakázky.

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zakázkovou výrobou a uhrazením zálohy za objednané zboží.

Většinu nabízených výrobků jsme schopni rozměrově, případě barevně upravit dle požadavků zákazníka. Stačí poslat poptávku na konkrétní výrobek včetně popisu úpravy. Co nejdříve Vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci požadovaného výrobku. V případě zájmu o výrobu zcela atypických prvků zašlete nákres výrobku nebo alespoň Vaši představu. Na veškeré atypické zboží si vyhrazujeme právo žádat od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 30% hodnoty zakázky.

Odstoupení od smlouvy do 14 dní

U zboží Zakázkové výroby nelze uplatnit odstavec 6 občanského zákonu 367/2000 Sb. – nelze odstoupit od kupní smlouvy.

RaV nábytek s. r. o.
Větrná 18A
635 00  Brno

IČ: 04765869
DIČ: CZ04765869
bankovní spojení:  2300939449 / 2010
Tel.: 603 904 264 

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů